Sức khỏe


Phụ nữ nói nhiều thì sống lâu hơn: học hành

Bất kể gen của mọi người, thông qua đó có thể xác định các đặc điểm cụ thể như tuổi thọ, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc nói chuyện và nói chuyện với khuỷu tay có thể giúp kéo dài cuộc sống.Theo...

Ngủ với em bé có thể gây trầm cảm lâu dài

Xác định nơi em bé mới đến sẽ ngủ thay đổi từ nền văn hóa này sang nền văn hóa khác và là một chủ đề thường được quyết định với các tiêu chí rất khác nhau, thậm chí từ nhà này sang nhà khác.Nhưng ngủ...


Top