Gia đình


Giọng mẹ an ủi như một cái ôm: học bài

Một nghiên cứu của Đại học Chicago, ở EE. UU., Nhận thấy rằng trong mối quan hệ của con người, không chỉ tiếp xúc vật lý có vai trò quan trọng: giọng nói cũng là một phần cơ bản.Để đi đến kết luận...


Top